Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 6.2.2020
Školní kolo recitační soutěže na Základní škole Dubí 1

Svátek: včera: Lenka
dnes: Petr
zítra: Svatopluk

Sobota, 22.02.20 -

Obsah kapitoly (Součásti školy):

Nepřehlédněte:

Realizujeme Šablony I - projekt Moderní škola ZŠ

Šablony I

Žákovská knížka - Bakaláři

Pro rodiče: Přihlášení do internetové žákovské knížky – postup

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

se koná v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 17 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 9 do 12 hodin

Home page > Součásti školy > Školní družina

Školní družina

Novinka z: 4.2.2020

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Dne 3. 2. 2020 nás po roce navštívila paní Müllerová ze spolku „Teplické kočky“. Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos jsme měli besedu na téma domácí mazlíčci. Dále nám představila nový projekt „ Adopce na dálku“.

Jedná se o opuštěné, staré a nemocné kočky, které nelze dát do rodin nebo o ně lidé nemají zájem. My jsme se s dětmi ze školní družiny rozhodli, že jedné z takto znevýhodněných koček pomůžeme a do projektu jsme se zapojili. Děti byly nadšené. Adopce je dobrovolná.

Jedná se zhruba o roční kočičku jménem Agáta, která byla s dalšími osmi koťaty nalezena loni na jaře u silnice mezi obcí Dubí a Teplice. Ostatní kočky se podařilo umístit do rodin. Jediná Agáta musela zůstat ve spolku pro opuštěné kočky. Trpí nemocí, která oslabuje její imunitní systém. Naše pomoc bude spočívat v tom, že veškeré výrobky, které děti ve ŠD vyrobí, namalují, vymodelují apod., budou na veřejných akcích pořádané spolkem vydraženy. Obnos z našich výrobků poputuje na péči o Agátu. Po domluvě s dětmi jsme se rozhodli, že pokud ony samy budou chtít a samozřejmě se souhlasem rodičů, mohou do ŠD nosit například nějaké kočičí dobroty, hračky a jiné. Jako zpětnou vazbu nám paní Müllerová bude pravidelně posílat fotografie, doprovodné texty o tom, jak se naší adoptivní kočičce daří. A samozřejmě nás bude i osobně navštěvovat. My se na konci školního roku za Agátou společně vydáme.

Fotogalerie:

Školní družina při ZŠ Dubí 1

Adresa:
1., 2. a 4. oddělení
ul. Tovární č. 364
tel. 417 717 997
3. oddělení – Školní náměstí 86
tel. 775 775 939

PROVOZ:

 • ráno od 6:00 – 7:45 (dle začátku vyučování)
 • odpoledne od 11:40 – 16:00 po celý rok

UMÍSTĚNÍ:
přízemí školní budovy

Školní družina je rozdělena na 4 oddělení:

1.odd. – vychovatelka Iveta Petrová

2.odd. – vychovatelka Veronika Mráčková

3.odd. – vychovatelka Hana Durneková

4.odd. – vychovatelka Kateřina Kubánková

Zájmová, výchovně – vzdělávací činnost je uskutečňována pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. Při realizaci všech činností je dbáno na správný a zdravý režim, upevňování hygienických a společenských návyků, hravou formou rozšiřujeme všeobecné znalosti, podněcujeme a respektujeme zájmy dětí.

INFORMAČNÍ BODY PRO RODIČE:

 1. Do ŠD se děti přijímají pouze do 7:30h potom již počkají na otevření budovy.
 2. Předávání dětí přihlášených do ŠD vychovatelkami učitelkám a naopak je zajištěno.
 3. Vyzvedávání žáků: zákonní zástupci si mohou vyzvednout své dítě od 12:30 do 13:30 a potom až od 15:00. Jestliže si budou chtít výjimečně rodiče vyzvednout dítě jinak, jsou povinni toto den předem oznámit.
 4. Rodiče jsou povinni si sami zajistit placení obědů ve školní jídelně a pokud možno, informují paní vedoucí jídelny o volbě ze dvou obědů.
 5. Děti by měly být vybaveny náhradním oblečením– podepsaným!
 6. Děti smí být vyzvedávány rodiči a příbuznými uvedenými na zápisním lístku v udaný čas, změna odchodu jen písemně, zejména při samostatném odchodu dětí.
 7. Při ranním provozu budou děti spojovány od 6:00 do7:00 a odpoledne od 15:15 (platí pro I., II. a III. odd.), rodiče si je mohou vyzvedávat v tuto dobu v odd.ŠD, které bude uvedeno na zvonku.
 8. Čtvrté oddělení školní družiny v budově Školní náměstí 86 má samostatný ranní i odpolední režim.
 9. Úplata za ŠD je 100Kč za měsíc. Úplata se bude hradit převodem na účet nebo přímo vychovatelce.

Školní družina je plně v provozu od 03. 09. 2019


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka),775 775 9­39 (školní družina – Školní náměstí 86) zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q