Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 11.1.2019
Sněhové hrátky

Svátek: včera: Doubravka
dnes: Ilona
zítra: Běla

Neděle, 20.01.19 -

Školní náměstí 177

Nepřehlédněte:

Realizujeme Šablony II - projekt Moderní škola ZŠ

Šablony II

! ! ! ZMĚNA STRAVNÉHO V ŠKOLNÍ JÍDELNĚ! ! !

Vážení rodiče, vážení strávníci, vzhledem k růstu cen potravin a energií se od 01. 01. 2019 zvyšuje stravné. (viz sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA)

Od 10. 1. 2019 vaří školní jídelna z personálních důvodů pouze JEDNO JÍDLO DENNĚ. Věříme, že od února se vrátíme k běžnému provozu.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

!!! PŘIJMEME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Učitel 1. stupně: zájemci a zájemkyně o tuto pozici se mohou hlásit vedení školy.

Home page > O škole > Školní náměstí 177

Školní náměstí 177

Novinka z: 1.3.2017

Rodilá mluvčí působí na ZŠ Dubí 1

Rodilá mluvčí působí na ZŠ Dubí 1

Od září 2016 pracuje na Základní škole Dubí 1 dobrovolnice ze SRN Maria Linkiewicz v rámci německo – české dobrovolnické služby. Spolková dobrovolnická služba umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů konaných v EU a partnerských zemích. Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volním čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, ale také pomoc rodilého mluvčího v hodinách cizích jazyků. Maria ve škole vykonává funkci asistenta pedagoga a přímo se účastní výuky cizích jazyků za dohledu vyučujícího. Každodenní účast rodilé mluvčí v hodinách cizího jazyka, či výtvarné výchovy přináší žákům nové zkušenosti a možnosti osvojování cizího jazyka. Potřebnost dobré jazykové přípravy si uvědomují asi všichni, ale v našem regionu, ležícím v těsné blízkosti hranic, je tato potřeba ještě větší. Klasická výuka v hodinách přináší žákům potřebný jazykový základ, neformální, každodenní kontakt s rodilou mluvčí pak jazykovou nadstavbu, potřebnou pro běžné využití jazyka v praxi. Mimo rámec běžné výuky nabízí Maria žákům v odpoledních hodinách procvičování a konverzaci v německém i anglickém jazyce, které v současné době využívá několik žáků osmé třídy. Žáci mají jedinečnou příležitost se v daných jazycích zdokonalit zcela zdarma. Již po půl roce práce fungování této spolupráce vidíme přínos pro naše žáky, proto i v roce následujícím budeme usilovat o získání dalšího rodilého mluvčího pro naši školu.

Zahájení školního roku 2018/2019

Na budově Školní náměstí jsme zahájili školní rok 2018/2019 všichni s úsměvem. Učitelé i žáci ocenili změny, které se uskutečnily v průběhu prázdnin.

A teď už jen popřát – Hodně štěstí a co nejlepší studijní výsledky!


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka), zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q