Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 28.1.2019
28. 01. 2019

Svátek: včera: Doubravka
dnes: Ilona
zítra: Běla

Neděle, 20.01.19 -

Obsah kapitoly (Součásti školy):

Nepřehlédněte:

Realizujeme Šablony II - projekt Moderní škola ZŠ

Šablony II

! ! ! ZMĚNA STRAVNÉHO V ŠKOLNÍ JÍDELNĚ! ! !

Vážení rodiče, vážení strávníci, vzhledem k růstu cen potravin a energií se od 01. 01. 2019 zvyšuje stravné. (viz sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA)

Od 10. 1. 2019 vaří školní jídelna z personálních důvodů pouze JEDNO JÍDLO DENNĚ. Věříme, že od února se vrátíme k běžnému provozu.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

!!! PŘIJMEME KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Učitel 1. stupně: zájemci a zájemkyně o tuto pozici se mohou hlásit vedení školy.

Home page > Součásti školy > Školní parlament

Školní parlament

Novinka z: 7.11.2016

Školní parlament ZŠ Dubí 1

Počínaje zářím, začal na naší škole opět pracovat školní parlament, složený ze zástupců čtvrté až deváté třídy. Během měsíce října proběhly nové volby třídních zástupců. Na úvodním setkání byli přivítáni zástupci čtvrtých tříd, kteří jsou zde poprvé a také byl zvolen předseda a místopředseda parlamentu. Schůzky parlamentu probíhají dle potřeby. Zástupci tříd předkládají různé podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů a podílí se na chodu školy. Každoročně podporují vánoční sbírku pro zvířátka do útulku v Žimu, pomáhají s organizací projektových dnů a zápisem dětí do prvních tříd, účastní se jako porotci při různých soutěžích a sami některé soutěže přímo připravují.

Složení parlamentu pro školní rok 2016/2017:

předseda – Filip Doubek

místopředseda – Dominik Blažek

  • 4. C – Jiří Pašek, Barbora Šťástková
  • 4. B – Filip Krejčík, Adéla Tomková
  • 5. tř.- Pavel Nguyen, Michal Šitt
  • 6. tř.– Jakub Suchý, Michaela Wegertová
  • 7. tř.– Hynek Kraus, Michal Brabec
  • 8. tř.– Radek Čvančara, Adéla Ouředníková
  • 9. tř.– Kateřina Hubáčková, Natálie Mattová

Hana Durneková

Školní parlament je fungujícím článkem žákovské samosprávy na naší škole, je tvořen dvěma ve třídách demokraticky zvolenými zástupci za každou třídu, počínaje 4. ročníkem. V tuto chvíli se připravují volby ve třídách pro nové složení parlamentu. Cílem parlamentu je zlepšení školního prostředí s ohledem na potřeby všech pracovníků a žáků školy a zlepšení komunikace mezi učiteli a žáky.


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka), zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q